be-part-of-the-solution.jpg


Zelfs in Congo is inspraak beter geregeld

Interessant interview in het Eigen Huis Magazine met Eelco de Groot, Universitair docent aan de TU Delft.

Net zoals DubbeLL is de Groot er van overtuigd dat een informatieavondje aan het eind van een ontwerptraject niet de methode is om de buurt te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Hij pleit er voor de burgers serieus te nemen en ze al vooraf te informeren over nieuwe plannen.

Enkele citaten: "Ambtenaren, wethouders...zijn ...doodsbenauwd om de burger meer inspraak te gunnen." "Inspraak leidt ook tot minder bezwaarschriften en dus een kleinere overheid..." "Als we niets doen aan de sluimerende onvrede en schreeuwerds het debat laten vergiftigen, dan wordt onze democratie uitgehold. Burgerparticipatie lost misschien niet alle maatschappelijke problemen op. Maar het is wel een stuk democratischer en kostenbesparend."