20171122_DubbeLL_website-illustraties_v8_smaller.jpg
20171218_DubbeLL_website-illustraties_1.jpg

Advies

Gemeenten
Binnen DubbeLL is jarenlange expertise met vastgoed- en gebiedsontwikkeling samengebracht. Diverse gemeentes vragen ons hen te assisteren bij het revitaliseren van hun portefeuille of van een mogelijk ontwikkelingsgebied. In de gemeente Haarlem is Lars bezig met de ontwikkelingszone in Haarlem-ZuidWest. Hierbij proberen we voor de transformatie van een bedrijfsterrein samen met alle stakeholders, te weten buurtbewoners, eigenaren, gebruikers en andere gebiedspartijen, tot een ontwikkelingsstrategie te komen en marktpartijen uit te dagen de verschillende locaties binnen dit gebied tot ontwikkeling te brengen.

Stedenbouwkundigen- en Architectenbureaus
De achtergrond van Leon, die ruim 20 jaar bureaumanager van VMX Architects geweest is, vormt de aanleiding voor veel architectenbureaus om DubbeLL te vragen hen te assisteren bij hun bureauorganisatie, partnerselectie, bij contract onderhandelingen en bij het aansturen van projecten en projectteams. Ook worden we regelmatig als (mede)ontwikkelaar gevraagd voor het meedenken en doen met mogelijk ontwikkelingslocaties die door deze bureaus zijn geïdentificeerd en geïnitieerd.

Corporaties / Beleggers
Veel vastgoedbeheerders, waaronder woningbouwcorporaties en beleggers, zijn zich weer gaan oriënteren op het vernieuwen, verduurzamen en uitbreiden van hun portefeuilles. DubbeLL is hiervoor een aantrekkelijke partner. Wij brengen bestaand bezit in kaart, onderzoeken de revitaliseringsmogelijkheden van de buurten waar het bezit zich concentreert. Wij adviseren bij bouwkundige verbeteringen, maar kijken vooral naar strategische ingrepen die de levendigheid van de woonomgeving en daardoor de waarde van het vastgoed verhogen. Deze ingrepen kunnen zowel het toevoegen van nieuwbouw als het aanpakken van de bestaande gebouwen zijn.

Buurtcomités
DubbeLL ontwikkelt met het oog op het verhogen van de leefbaarheid van buurten. Veel actie- en buurtcomités worden opgericht om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan; DubbeLL buigt de focus om: als er toch een ontwikkeling komt, laten we die gebruiken om verbeteringen voor alle betrokkenen te bereiken. Op basis van onze kennis van de Ruimtelijke ordening, van de besluitvormingstrajecten binnen de overheid en vanuit onze ervaring met project- en gebiedsontwikkeling adviseren wij bewonersgroepen hoe nieuwe ontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste levendigheid en verbetering van hun leefomgeving.

Grondeigenaren
Ook grondeigenaren hebben van DubbeLL’s expertise gebruik gemaakt om de planontwikkeling op hun gebouwen of kavels verder te brengen. Wij inventariseren de belangen van de verschillende eigenaren en van de betreffende gemeente. Wij zorgen er voor dat er gezamenlijk een grondexploitatie en planontwikkeling tot stand komt. Het resultaat is waardevermeerdering voor de eigenaren en een goede nieuwe woonomgeving.