Transformatie.jpg

Transformatie

Op veel plekken staan voormalige kantoorgebouwen leeg, terwijl ze zeer geschikt zijn voor een tweede leven. Na herontwikkeling tot bijvoorbeeld woongebouwen dragen ze weer bij aan de levendigheid van de buurt waar ze in staan. DubbeLL treedt hierbij in een heel vroeg stadium in contact met de omwonenden, niet alleen om draagvlak voor de transformatie te krijgen, maar ook om te horen welke functies de buurt mist zodat we die in het gebouw mogelijk kunnen opnemen. Steeds proberen we voorzieningen in de plint te realiseren om daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de omgeving. Op verschillende locaties in het land is DubbeLL actief met herontwikkelingsprojecten, onder meer in Delft, Wageningen, Den Haag en Rotterdam.