Bouwgroep-senioren.jpg
Bouwgroep-senioren2.jpeg

Bouwgroepen voor senioren

Op verschillende locaties is DubbeLL betrokken bij het realiseren van adequate huisvesting voor senioren. Kernwoorden zijn steeds: cohesie, samen oud worden, aanspraak, gezelligheid, maatschappelijke betrokkenheid, maar ook onafhankelijkheid, geen verplichtingen.

DubbeLL zet zich daarbij in om gemengde woonvormen te realiseren, zowel koop als huur, zowel sociale als vrije sector huur. Ligging in de nabijheid van zorginstellingen is een pré. En buurtgerichte voorzieningen opnemen in de huisvesting draagt bij aan de integratie met de omgeving. Meer informatie vind u ook op www.huiskameraad.nl.