190205-Afbeelding-locaties.png

Huiskameraad Gooise Meren

Samen met Zorggroep Vivium onderzoekt DubbeLL-buurtontwikkelaars de mogelijkheid om in de buurt van vestigingen van Vivium enkele woongebouwen voor actieve senioren te realiseren.

De opgave betreft een maatschappelijk actuele opgave voor nieuwe woonvormen voor senioren. Gelet op de vergrijzing van de Nederlandse bevolking is er een grote behoefte aan zelfstandig woningen voor senioren met gedeelde voorzieningen in de nabijheid van een zorginstelling. Recente ontwikkelingen in de zorg, gekenmerkt door het scheiden van wonen en zorg, leiden er toe dat senioren langer zelfstandig wonen.

Veel van hen wensen een zelfstandige woning met gedeelde voorzieningen waardoor ontmoetingen gestimuleerd worden. Ook geven zij aan op vrijwillige basis een bijdrage te willen leveren aan hen die wel al op zorg zijn aangewezen. Door het realiseren van deze appartementen wordt tevens een bijdrage geleverd aan de doorstroming op de woningmarkt, eengezinswoningen komen weer beschikbaar voor gezinnen.

Vivium biedt deze doelgroep service op maat aan. DubbeLL levert onder de naam Huiskameraad kennis en ervaring met het gehele ontwikkelproces tot en met het beheer van de panden.