Den-Hem.png

Hembrugterrein, Zaanstad

Een prachtig verscholen voormalig militair terrein, met veel groen en zo’n 50 monumenten, dat over enkele jaren een nieuwe moderne woonwijk in de Metropool Regio Amsterdam wordt.

Als onderdeel van een consortium van ontwikkelaars, architecten en landschapsarchitecten heeft DubbeLL een bijdrage geleverd aan de visieontwikkeling in de tender van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Hoe kunnen we van het nu verlaten Hembrug terrein een leefbare en attractieve buurt maken? Uitgangspunt hierbij is het gebruik maken van de aanwezige landschappelijke en monumentale kwaliteiten en de al aanwezige activiteiten. Door een zorgvuldige herontwikkeling kunnen we hier een levendige buurt van Zaanstad maken, die ook aantrekkelijk is voor de omliggende buurten en voor nieuwe bezoekers uit de regio.