190205-Afbeelding-schets.png

Herontwikkeling Nieuw Delftweide

DubbeLL-buurtontwikkelaars assisteert Stichting Sint Jacob bij de herontwikkeling van haar locatie Nieuw Delftweide.

Het pand Nieuw Delftweide is rond 1984 gebouwd en toe aan groot onderhoud. Tevens voldoet het pand niet meer aan de wensen van de (komende) doelgroep van Sint Jacob. Daarnaast ligt de locatie in Ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan, waar de gemeente ca 600 extra woningen wil realiseren. Drie belangrijke redenen om een ontwikkelstrategie voor het pand en de locatie te gaan opstellen.

DubbeLL heeft diverse scenarios (door-exploiteren, renovatie, herontwikkelen op de locatie met nieuwbouw, vervangende nieuwbouw) getoetst aan onder meer functionele, ruimtelijke, tijds, en financiële criteria, maar ook in hoeverre ze passend zijn bij het gewenste woon-zorgconcept en de huisvestingsstrategie.

Architect: Ponec-deWinter