7516763296_IMG_2393-768x430.jpg
Bouwwereld-zal-voorgoed-door-crisis-veranderen-768x295.png
7516763296_IMG_2377-768x430.jpg
7516763296_IMG_2444-768x430.jpg
7516763296_IMG_2468-768x430.jpg
10111112-768x543.png

Beyond the Bubbels: Systeemveranderingen in de Ruimtelijke Ordening ?

Hopelijk wordt de Beyond de Bubbels-bijeenkomst op de eerste vrijdag van april een begrip! Wat ons betreft wordt dit de aankomende jaren dé dag dat we ons telkens afvragen wat we als professionals in de Ruimtelijke Ordening hebben geleerd van de afgelopen crisis en hoe we ons voorbereiden op de volgende…..?

De opening van het gezamenlijke kantoor van o.a. marco.broekman en DubbeLL was een mooie aanleiding voor de eerste bijeenkomst met dit belangrijke thema.

Op 6 april hebben diverse betrokkenen uit het werkveld van ontwerpen, ontwikkelen, bouwen, beleggen en/of exploiteren hun visie op deze thema’s gegeven.

Het werd een collectieve oproep tot systeemveranderingen in ons vak.

Aan Paul Gerretsen de schone taak de zeven ‘pitches’ van vijf minuten te modereren. Mede dankzij hem werd het een uiterst interessante en boeiende afsluiting van de dag. Hans van der Made (gemeente Amsterdam) illustreerde met zijn pitch op een mooie manier de verandering van denkwijzen bij de overheid. Daar waar men zich in de crisis concentreerde op de ruimte in en om de Ring van Amsterdam, zijn we met zijn allen de negatieve gevolgen van de “Bouwstop”aan het repareren en wordt er nu weer nagedacht over de vergezichten als Haven-Stad en de Sluisbuurt en. Hij wijst er op dat deze lange termijn ontwikkelingen dusdanig robuust moeten worden ontworpen en bedacht dat deze de aankomende crises moet kunnen weerstaan. De gemeente is zich daar terdege van bewust; zij concentreert zich daarom ook op de veranderingen op het gebied van o.a. energie, mobiliteit, inclusiviteit en betaalbaarheid.

Peter van Assche (bureau SLA) begon zijn verhaal exact met die oproep tot systeemveranderingen; als wiskundige én architect laat hij zien dat je soms op meerdere manieren naar de werkelijkheid kunt kijken en dat deze verschillende “uitkomsten” allemaal waar zijn. Of je nu op een normale, een binaire of een hexadecimale manier naar deze werkelijkheid kijkt….

Op vergelijkbare manieren thema’s binnen de Ruimtelijke Ordening benaderen zou weleens dé grote verrijking voor de toekomst kunnen zijn.

Floor Ziegler (stadsmaker) is niet alleen op zoek naar de systeemveranderingen; maar gebruikt juist de “ruimte in het systeem” voor het realiseren van vernieuwende fysieke ruimten en programma’s in de stad. Juist door het gesprek aan te gaan mét de bewoners, ambtenaren en professionals in de Ruimtelijke Ordening creëert zij mogelijkheden voor experimentele ingrepen met groot effect.

Ook Robert Kohsiek (Wonam) ziet die bestaande ruimte voor vernieuwende ideeën. Al is zijn grote zorg dat deze zoektocht naar vernieuwing langzaam tot stilstand komt door de aanwezigheid van “veel goedkoop geld”. Denkwijzen van voor de crisis komen weer terug en de mogelijkheden voor de doelgroep van Wonam – middeldure huurwoningen voor o.a. de leraar, politieagente en de verpleger – komen steeds verder onder druk te staan.

Riëtte Bosch (RVB) benadrukt ook dat er een andere economische werkelijkheid in de Ruimtelijke Ordening dient te ontstaan en verwijst daarbij naar de “Donut-economy”; waarbij er meer focus is op maatschappelijke waarden en duurzaamheid dan op enkel-en-alleen “economische groei” als doel op zich. Als ontwerper binnen het RVB probeert zij zich daar altijd hard voor te maken en geeft deze andere waarden een belangrijke plek in haar visies .

Martijn Bakker (Lingotto) onderschrijft dat volledig! Als ontwikkelaar nemen zij op verschillende locaties dit soort maatschappelijke waarden mee . Hij waarschuwt echter wel dat de “drijfveren niet zijn veranderd”; je moet die economische principes alleen op een goede manier weten te gebruiken door goede ideeën te ontwikkelen en vrij te blijven denken, maar wel deze realiteit onder ogen te zien.

Zef Hemel (hoogleraar UvA / Amsterdam Economic Board) illustreerde de omslag in denken op een mooie manier; hij verwijst naar “De Middellandman” van Nico Haasbroek. Deze oud-journalist krijgt - door het echte gesprek aan te gaan met zijn buurtgenoten en gemeente – het enerzijds voor elkaar dat er meer cohesie in de buurt ontstaat en krijgt anderzijds budget van de gemeente Rotterdam om zaken in de wijk zelf op te lossen. Over systeemveranderingen gesproken !

DubbeLL – buurtontwikkelaars is er klaar voor !

DubbeLL – buurtontwikkelaars is recent opgericht om aan zo’n systeemverandering vorm te geven; wij ontwikkelen niet lukraak projecten (lees:  objecten), maar focussen ons op het creëren van leefbare buurten (lees:  context). In een flink aantal opgaves hebben we afgelopen jaar reeds onze ideeën en werkwijze succesvol kunnen testen.

En dit smaakt uiteraard naar meer: aankomend jaar, bij de tweede Beyond the Bubbles-borrel, zullen we weer kunnen vertellen over onze buurtgerichte aanpak. 

Wil je nu al meer weten; neem contact met ons op via 
info@DubbeL-L.nl !!